На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та загальна характеристика злочину "Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів", способи вчинення ... 5
Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину "Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів" ... 9
2.1. Об'єкт злочину ... 9
2.2. Об'єктивна сторона злочину ... 10
2.3. Суб'єкт злочину ... 16
2.4. Суб'єктивна сторона злочину ... 17
2.5. Кваліфікуючі ознаки ... 19
Розділ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності, особливості розслідування злочину ... 22
Висновки ... 28
Задача 1 ... 30
Задача 2 ... 32
Список використаної літератури ... 34

Для придбання курсової роботи "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів"

Курсова робота "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ухилення від сплати податків, зборів...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ухилення від сплати податків, зборів..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ухилення від сплати податків, зборів..." і призначений виключно для пошукових систем.

Розробки і уточнення останніх років: Хабермас про можливість синтезу герменевтической і аналітичної філософії - Як вже відмічалося, ретельний критичний аналіз досягнень і прорахунків найважливіших напрямів світової філософії завжди був живим нервом філософії Хабермаса. Але завжди за цим стояли спроби не тільки піддати критиці, але і теоретично освоїти, синтезувати у власній концепції різнорідні, навіть разнонаправленні, на перший погляд, ідеї і вчення. Для вчення Хабермаса характерна пильна увага до філософсько-соціологічного синтезу (що було показано на прикладі освоєння спадщини М.Вебера), до синтезування гносеологии, логіки, теорії комунікації (що видно було на прикладі використання концепцій життєвого світу. ГЕДЕЛЬ Курт (1906 - 1978) - математик і логік, член Національної Академії наук США і Американського філософського суспільства, автор фундаментального відкриття обмеженості аксіоматичного методу і основоположних робіт в таких напрямах математичної логіки, як теорія моделей, теорія доказів і теорія множин. У 1924 Р. поступив в Університет Відня. Доктор математики (1930). Приват-доцент Університету Відня, член Віденського кружка (1933-1938). Емігрував в США (у 1940, з 1953 - професор Прінстонського інституту перспективних досліджень). Основні праці: "Повнота аксіом логічного функціонального числення". НЕОРЕАЛІЗМ - течія в англо-американській філософії, яка виникла на рубежі 19 - 20 вв. і для якого було характерне визнання незалежного існування зовнішніх об'єктів і їх безпосередньої данности суб'єкту, що пізнає. Неореалізм з'явився реакцією на абсолютний ідеалізм неогегельянства і ідеалістичний емпіризм американського прагматизму. На формування філософії неореалізму вплинули ідеї Ф. Брентано, А. Мейнонга і шотландської школи. Аналіз иитенциональной природи свідомості в філософії Брентано і Мейнонга, побудований на чіткій відмінності між психічними актами і тим, на що ці акти направлені, по. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - (від позднелат. exsistentia - існування), або філософія існування, - напрям в філософії иррационализма, виниклий в нач. 20 в. в Росії, Німеччині, Франції і інш. країнах. Треба розрізнювати три форми т. н. екзистенціалізму: 1) екзистенциальная онтологія Хайдеггера ( "Sein und Zeit", 1927), осн. питання якої - про значення буття; 2) екзистенциальное осяяння К. Ясперса ( "Philosophie", 1932), який відхиляє питання про значення буття як нерозв'язний і зосереджує свою увагу на з'ясуванні способу буття людської екзистенции і її відношення до (божественної) трансценденции; 3) екзистенціалізм Ж. П.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ухилення від сплати податків, зборів..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІНДЕЛЬБАНД (WINDELBAND) Вільгельм (1848-1915) - німий. філософ, глава баденськой школи неокантіанства. Викладав філософію до Лейпціга. (1870-76), Цюріх. (1876), Фрейбург. (1877-82), Страсбург. (1882-1903), Гейдельберг. (1903-15) ун-тах. Сприйняв кантівський критицизм через призму філософії І. Р. Фіхте, Р.Г. Лотце, До. Фішера. У 1873 в Лейпцігу захищає докт. діс. "Про достовірність пізнання" (Uber die Gewissheit der Erkenntnis). У 1875 стає проф. і займає услід за Вундтом кафедру "індуктивної філософії" в Цюріху; з 1894 - ректор Страсбург, ун-та. Осн. праці В. присвячені історії філософії і були добре відомі в Росії. У них філос. учення. КОНСТРУКТИВНА ЛОГІКА - сукупність логічних принципів, що визнаються представниками конструктивізму (в математиці) і що включають абстракцію потенційної, але не актуальної нескінченності, що певним чином змінює розуміння логічних зв'язок і кванторов (в порівнянні з їх розумінням в класичній логіці), поєднуючи це розуміння з конструктивними процесами (процесами, що описуються алгоритмами). Так, дизьюнкция висловлювання "А або В" вважається обгрунтованої, якщо потенційно здійснимо конструктивний процес, що дозволяє вибрати вірний член цієї дизьюнкции; аналогічно оцінюється обгрунтованість многочленних. АБХИНАВАГУПТА - (Abhinavagupta) (кон. 10-нач. 11 в.) - індійський релігійний філософ і естетик, один з найбільш яскравих представників кашмирского шиваизма, зокрема його недуалістичного напряму. Безпосереднім вчителем Абхинавагупти був філософ і тантрик Утпаладева (нач. 10 в.). Основні труди: Коментар до трактату Утпаладеви "Ішвара-пратьябхиджня" ("Ішвара-пратьябхиджня-вімаршині") і "Тлумачення" до нього ("Ішвара-пратьябхиджня-вівріті-вімаршині"), трактати "Тантра-сара" ("Суть тантри").
У вступі курсової "Ухилення від сплати податків, зборів..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. "ЧАРАКА-САМХИТА" - (санскр. "CarakasanAita") - трактат по медицині (аюрведа), початкові джерела якої сходять ще до магічних представлень і практиці ведийской епохи. Ядро "Чарака-самхити", що приписується лейбмедику при дворі кушанского царя Канішки - Чараке, послідовнику североиндийской медичної школи Таксили (французький індолог Ж. Фійоза приводив буддійські перекази, пов'язані з таксильской медичною традицією), що заснував потім свою школу, склалося, ймовірно, ок. 2 в. Чарака розглядає свій твір як переробку наследил його попередника Агнівеши. У 8 - 9 вв. текст був відредагований і.

ШЮЦ Альфред - (1899, Вена - 1959, Нью-Йорк) - австро-американський філософ і соціолог. Першу половину життя провів в Віні, служив в банку, а у вільний час займався філософією. Після входження Австрії в 3-й рейх (1937) емігрував в США, де став професором соціології і соціальної психології Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку. У книзі "Смислова будова соціального світу" (Der sinnhafte Aufbau der sozialen Wit, 1932) Шюц спробував дати філософське обгрунтування соціальних наук на основі гуссерлевской дескриптивной феноменології, зокрема поняття "життєвий мир" (книга дістала високу оцінку. ІРОНІЯ - (від греч. удавання), филос. категорія, що характеризує процеси заперечення, розходження наміру і результату, задуму і об'єктивного значення. І. відмічає, т. о., парадокси розвитку, определ. сторони діалектики становлення. Історіч. розвиток категорії І. дає ключ до її розуміння: в Др. Греції починаючи з 5 в. до н. е. "І." переростає з буденних "знущання" або "насмішки" в позначення риторич. прийому, стає терміном. Так, по визначенню псевдоаристотелевской "Риторики до Олександра", І. означає "говорити щось, удаючи, що не говориш цього, т.
Список літератури курсової "Ухилення від сплати податків, зборів..." - більше 20 джерел. Доїндустріальноє, індустріальне і постиндустриальное суспільство - уявлення про стадії поступального розвитку суспільства, розроблене в ряді концепцій західних соціологів і політологів - Д. Белла, О. Тоффлера, Ж. Фурастье, А. Турена і інш. Як критерії градації стадій суспільного розвитку в роботах цих теоретиків виступають рівень техніки, міра розвитку труда і соціальних зв'язків і т.п. Доїндустріальноє суспільство це породження дотехнической, аграрно-ремісничої фази суспільного розвитку. Її технологічний символ - соха. Доиндустриальное (або аграрне, традиційне) суспільство охоплює первісну, рабовласницьку і феодальну формації. Люди трудяться за допомогою. ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГІЯ - один з ведучих напрямів в західній психології. З'явилося в кінці 19 в. в Німеччині і Австрії. Для пояснення явищ психічною, життю Г. взяла на озброєння принцип цілісності, несводимости елементів психічного життя до простої суми її складових. Це ключове положення було зафіксоване в активному використанні поняття "гештальт" (німець. Gestalt - образ, структура, цілісна форма, яке також близько до понять "паттерн" і "конфігурація"). Уперше феномен "гештальта" був виявлений при дослідженні стробоскопічний руху в 1912 М. Вертхаймером спільно з В. Келером і К. Коффкой, що стали пізніше також.

ОРГАЗМ - короткочасний вищий етап процесу психофізіологічної насолоди, виступаючий у людини, як правило, як стадія екстатичного стану (див. Екстаз). Традиційно асоціюється в масовій свідомості з останнім заключним фазисом сексуального контакту. Поза медичним контекстом феномену О. приділялося значуще місце в ряді традицій человековедения, а також в концептуальних системах і ритуально-обрядовой практиці безлічі релігійних культів. У інтелектуальних традиціях східного типу, що орієнтуються на отримання індивідом граничної почуттєвої насолоди шляхом досягнення всі нових горизонтів актуалізації.
Посилання в тексті роботи "Ухилення від сплати податків, зборів..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОРАЛЬНИЙ ДОКАЗ БУТТЯ БОГА - один з основних аргументів в теїзмі. І. Кант вважав, що всі теоретичні способи обгрунтування буття Бога неспроможні, однак необхідність буття Бога можна довести в межах практичного розуму, моралі. У багатьох Священних Пісаніях моральний аргумент представлений наступним умовиводом: без віри в Бога люди перестають жахатися гріха, але коль скоро все-таки зустрічаються високоморальний люди, то, ймовірно, тому, що в їх совісті присутній Бог. Кант своєрідно розвиває це міркування. Він відправляється від допущення, що якщо немає Творця, то моральні ідеї і принципи втрачають всяку об'єктивну. АРТЕМИДА - Богиня полювання, дочка Зевса і Літо, сестраблизнюк Аполлона. Народилася на острові Астерія (Делос). А. проводить час в лісах і горах, полюючи в оточенні німф - своїх супутниця і також охотниц. Вона озброєна луком, її супроводить зграя собак. Володіє рішучим і агресивним характером, часто користується стрілами як знаряддям покарання і суворо стежить за виконанням здавна встановлених звичаїв, що упорядковують тваринний і рослинний світ. А. разгневалась на царя Калідона Ойнея за те, що він не приніс їй в дар, як звичайно, на початку жнив перші плоди урожаю, і наслала на Калідон страшного вепра, вона. ТОРКАННЯ - (греч. - haptikos) - поняття, що придбаває філософський статус в рамках філософії постмодернизма (Мерло-Понти, філософія Іншого), а також у Сартра - в межах категориально-понятійного комплексу, центрованого на категоріях "складка", "тіло", "шкіра" і інш. К. характеризує спосіб, за допомогою якого наше тіло вписується в мир, не руйнуючи ні його, ні себе. К. суть понятійний засіб для опису визначеного, ментально представленого почуття ( "До."), яке придбавається людиною завдяки цілісному досвіду життя і дій в просторі (А.Монтегю: "Торкання. Людське значення шкіри", 1986). (К. не локалізується в.

УХТОМСКИЙ Олексій Олексійович - [13 (25) червня 1875, з. Вослома, Ярославської губ. - 31 серпня 1942, Ленінград] - російський фізіолог-експериментатор. У 1888 - слухач Московської духовної академії, в 1898 отримав міру кандидата богословия. У 1899 поступив на східний факультет Петербургського університету, в 1900 перевівся на природне відділення. З 1902 займається науковими дослідженнями в лабораторії фізіолога Н. Е. Введенського. З 1911 - викладач, з 1918 - професор Психоневрологічного інституту. З 1922 завідує кафедрою фізіології і лабораторією університету. З 1932 - директор фізіологічного НДІ. Премія ім. В. І. Леніна. РЕЙНАЛЬ Гийом Томас Франсуа - (11. 4. 1713, СенЖенье, Аверон - 6. 3. 1796, Париж), франц. історик і соціолог, представник Освіти. Полунчил освіта в єзуїтському коллеже. Відмовившись від діяльності священика, Р. поселився в Парижі (1747), де займався лит. роботою і співробітничав в  "Енциклопедії" Дідро. Гл. твір і политич. історія установ і торгівлі європейців в обох Індіях" (русявий. пер. - "Філос. і политич. історія про заклади і комерцію европейнцев в обох Індіях",) - містить гостру критику феод.-абсолютистських порядків, католич. церкви і колоніалізму. Книга була в 1781 осужндена франц. MAH (MAN) Поль де - (1919-1983) - амер. літературознавець і філософ. Дістав освіту в Брюссельськом вільному ун-ті, доктор філософії Гарвардського ун-та (1960); викладав в ун-ті Джона Гопкинса, а також в Цюріхськом, Корнельськом, Йельськом ун-тах. Випробував вплив Батая, Бланшо, Хайдеггера, Сартра, Башляра. Предмет дослідження Ідея интенциональной риторики, розроблена в дусі теорії деконструкции, формується як реакція на риторичну спрямованість пізнього структурализма і в зв'язку з переоцінкою принципів поезії романтизму. По М., романтична апология символа, що звичайно ототожнюється з ідеалістичним. ЗАКОН СТАДИЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ - загальний закон розвитку технічних систем, за  допомогою якого здійснюється обробка матеріального предмета труда. При обробці будь-якого матеріального предмета трудареализуются чотири фундаментальних функцій: а) технологічна - пов'язана безпосередньо із зміною матеріального предмета труда (розділення колоди на дошки); б) енергетична - пов'язана із забезпеченням енергією процесу обробки предмета труда; в) функція управління процесом обробки і подачі енергії; г) функція планування кількості і якості вироблюваної продукції. Суть закону: розвиток технічних систем  відбувається при послідовній.