На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(курсова робота з теорії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття юридичної відповідальності ... 5
Розділ 2. Види юридичної відповідальності ... 13
Розділ 3. Підстави відповідальності ... 23
Висновки ... 33
Список використаної літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Юридична відповідальність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Юридична відповідальність"

Курсова робота "Юридична відповідальність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Юридична відповідальність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Юридична відповідальність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Юридична відповідальність" і призначений виключно для пошукових систем.

Діалектика в філософії Геракліта - Геракліт славнозвісний не тільки цікавими і глибокими роздумами про першооснову. Ще більш славний він як великий древньогрецький діалектик(Слово "діалектика" вживається тут в значенні, яке йому додали більш пізні філософи. Аристотель же застосовує слово "динаміка", маючи на увазі філософів, починаючи з Зенона. Але представляється виправданим вживати його і застосовно до міркувань більш ранніх авторів і особливо, звісно, Геракліта.). Ті діалектичні думки і ідеї, які в зародку і стихійно укладені в концепції першооснови перших грецьких філософів, отримують у Геракліта більш чітку. ГУМАНОЛОГИЯ - (humanology) - наука про трансформації людини і людського в процесі створення штучних форм життя і розуму. Інша назва цього нового дисциплінарного поля - "постчеловеческие" або "постгуманитарні" дослідження (posthuman studies). Донедавна в розпорядженні вчених була тільки одна, природна форма життя і одна, людська форма розуму, дослідження яких не дозволяло прийти до узагальнень про природу людини і розуму саме тому, що вони були доступні для спостереження тільки в однині, тоді як узагальнення вимагає порівняння різних форм одного явища. Гуманология розглядає людину серед не тільки внеразумних форм. Зігмунд Фрейд (1856-1939) - У статті "Моє життя і психоаналіз" Зігмунд Фрейд писав: "Я народився 6 травня 1856 року у Фрейберге в Моравії, маленькому містечку в нинішній Чехословакії. Моїми батьками були євреї, і сам я залишаюся євреєм. Про моїх предків з батьківського боку я знаю, що вони колись мешкали в рейнських землях, в Кельне; у зв'язку з черговим переслідуванням євреїв в XIV або XV в. сімейство перебралося на схід, і впродовж XIX в. воно перемістилося з Литви через Галіцию в німецькомовні країни, до Австрії". Життя Фрейда пов'язане з Австрією - спочатку з Австро-Угорщиною, потім, після розпаду "клаптевої. БУХАРІН Микола Іванович (1888-1938) - більшовицький політичний діяч, філософ і соціолог. Вперше арештований і засланий під час навчання на випускному курсі економічного відділення юридичного факультету Московського університету (1911). Після Жовтневого (1917) перевороту - відповідальний редактор центрального органу більшовицької партії газети "Правда" (1917-1929); член Політбюро ВКП (б) (1924-1929), академік АН СРСР (1929), головний редактор газети "Вісті" (1935-1937). Арештований в 1937. Розстріляний в 1938. Реабілітований, відновлений в званні дійсного члена АН СРСР (1988). Основні твори: "Політична економія рантьє".
Кожна вагома структурна частина курсової "Юридична відповідальність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФРАКИЙЦИ - 29.1. Населення. У грецькій мові словом фраки означали народ, мешкаючий в північно-східній частині Балканського півострова і що нараховував біля двохсот племен, стиснутих між скіфами на сході, паннонцами, далматами і иллирийцами на заході, балтами і кельтами на півночі. На півдню від Дунаю проходить демаркаційний між двома лінгвістичними і культурними ареалами: фракийцами південними і північними (гето-даками). 29.2. Джерела. Не можна з упевненістю затверджувати, чи була у фракийцев писемність. У будь-якому випадку, ми не можемо розшифрувати ті небагато слова, що дійшли до нашого часу. У. ИЛАРИОН - (кон. X - нач. XI в. - ок. 1054/1055) - ідеолог древнерус. християнства, митрополит Київський (з 1051), письменник і мислитель, майстер урочистого красномовства, автор "Слова про закон і благодаті" і ряду інш. произв. Його яскраве і різностороннє обдаровання виявилося в переломну епоху Ярослава Мудрого (1019-1054), коли поширювалося і укорінитися на Русі християнство, спостерігався підйом в державному, культурному і церковному будівництві. На жаль, майже всі сліди життя І. загубилися у віках. Даних про біографію мислителя несумірно мало в порівнянні з тим внеском, к-рий він вніс в розвиток. ЕЙДОС - (греч. eidos - вигляд, образ, зразок) - термін античної філософії, фіксуючий спосіб організації об'єкта, а також категориальная структура середньовічної і сучасної філософії, що інтерпретує початкову семантику даного поняття - відповідно - в традиційному і нетрадиційному контекстах. У древньогрецький філософії поняття Е. використовувалося для позначення зовнішньої структури: вигляд як зовнішність (милетская школа, Геракліт, Емпедокл, Анаксагор, атомисти). Соотношеніє Е. з субстратним архе виступає фундаментальною семантичною опозицією античної філософії, і отримання річчю Е.
У вступі курсової "Юридична відповідальність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТРАНСГРЕСІЯ - (греч. trans - крізь, через; gress - рух) - термін некласичного філософствування, "вихід, що буквально означає за межі", свого роду досвід межі. Ж. Батай розуміє під Т. радикальне подолання соціальних заборон, необліку цілей роду в індивідові. Він вважає, що наступив кінець епосі порядку, разумности, корисності, в якій панував принцип еквівалентності і максимума прибутку при мінімумі витрат. Наступила епоха Т., чрезмерности, суверенності і еротизму. Історія була підлегла збереженню життя і підтримці себе в ній. У ній панувала рабська умова панування (Ж. Дерріда), яке робило її можливої. Батай вважає, що.

ДЕМОКРАТІЯ - Демократію взагалі неможливо визначити - настільки тут все заплутане. Саме переконання в благі демократичного пристрою не можна вважати помилкою. Останнім є сліпа віра в демократію як єдину можливу форму суспільного пристрою; при цьому не враховуються різні значення цього слова, а їх мінімум шість: демократія як суспільний пристрій, певний тип цього пристрою, вільний пристрій, правовий лад, соціальна демократія і, нарешті, диктатура партії. 1. Отже, демократія, по-перше і передусім, - це такий суспільний пристрій, при якому править народ, що вибирає собі правителів, або владу. Коли так, дуже. "ВИХІД На СХОДУ. Передчуття і здійснення. Затвердження євразійців" - збірник статей чотирьох авторів (П. H. Савіцкого, П. П. Сувчинського, H. С. Трубецкого і Г. В. Флоренського), що вийшов на початку серпня 1921 в Софії (перевидання: М., 1997) і що ознаменував собою початок руху евразийства. Виходу збірника передували спори з приводу опублікованої роком раніше книги Трубецкого "Європа і людство", де влаштовувалася ідея гибельности для неєвропейських народів ідеології европоцентризма. Збірник виявив розходження в підходах і переконаннях, але необхідність пошуку самобутнього шляху до відродження Росії розділялася всіма авторами. Савицкий - статті "Поворот на.
Список літератури курсової "Юридична відповідальність" - більше 20 джерел. ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ - спрямованість життєдіяльності особистості, її т. ер. відносно свого місця і ролі в суспільному житті (на відміну від соціального статусу, положення). У етичному плані Ж. п.-система поведінки особистості, визначувана її переконаннями, ідейністю, совістю. Позиція людини з будь-якого суспільно значущого питання є Ж. п. остільки, оскільки вона відповідає об'єктивній логіці розвитку соціальної дійсності, відображає розставляння реальних соціальних сил, що впливають на цей розвиток. Критерій істинності, правильності тієї або інакший Ж. п. - її відповідність прогресивним тенденціям розвитку. СТРУВЕ Генріх Єгорович - (27.06.1840- 16.03.1912) - рус.-нем.-польський філософ, теолог, логік і психолог. Вчився на теологическом ф-ті Тюбінгенського ун-та, в Йенськом ун-ті. Отримав міру д-ра філософії за дисертацію "Про походження душі" (1862). Друга докторська дисертація була захищена в Московському ун-ті на тему: "Самостійний початок душевних явищ" (1870). У нач. 70-х рр. на С. звернули увагу Достоєвський, Товстої, Троїцкий, Гогоцкий, Юркевич, Владіславльов, Козлів і інш. Популярності імені С. в Росії сприяли написані ним в 70-е рр. підручники за логікою і психологією для учнів гімназій і ліцеїв. Його.

Грецька філософія - філософія як така, що дала початок, поряд з східної (китайської і індійської), всієї світової філософії, що сформувалася в період з VII-VI вв. до н. е. по VI в. н. е. Після VI в. зберігалася в Візантії і країнах ісламу протягом тисячоліття, з часів епохи Відродження (Ренесансу) сприяла через творчі новоутворення, в основному, платонизма і аристотелизма, виникненню європейської філософії. У своєму розвитку грецька філософія пройшла два багатовікових періоди: еллинский з VII-VI вв. по Ш в. до н. е. і еллинско-римський з Ш в. до н. е. по VI в. н. е., тобто тисячолітній шлях розвитку. У еллинском періоді.
Посилання в тексті роботи "Юридична відповідальність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АКСАКОВ Іван Сергійович - [26 вересня (8 жовтня) 1823, з. Куроедово Белебеєвського у. Оренбургской губ. - 27 січня (8 лютого) 1886, Москва] - російський публіцист, мислитель, ідеолог Слов'янофільства. Син письменника С. Т. Аксакова, брат К. С. Аксакова. Закінчив Училище правознавства в Петербурге (1842). До 1851 знаходився на урядовій службі. У березні 1849 через слов'янофільські настрої був арештований, але невдовзі звільнений, залишаючись під негласним наглядом поліції. У 1852 під його редакцією вийшов слов'янофільський "Московський збірник". Вже II т. збірника був заборонений, а він позбавлений права. ШКЛОВСКИЙ Віктор Борисович - (1893 - 1984) - русявий. радянський письменник, худож. критик, літературознавець, теоретик иск-ва. На початку творчого шляху був представником русявий. формалізму, ідеї к-рого вплинули на формально струмені уралистическую лінію в естетиці XX в. Спираючись на практику футурш. тив (В. Б. Хлебникова, раннього Маяковського, А. Е. Кручених), Ш. затверджував пріоритет форми в иск-ве слова ("самовитое слово"), постійне оновлення до рої дає істинне "відчуття світу". Протиставляючи "поетична" і "практична" мови, Ш. трактувала мова поетична як. ПРАГМАТИЗМ - (греч. pragma - справа, дія) - широка поширена суб'єктивно-ідеалістична течія в совр. немарксистської філософії. У центрі філософії П. знаходиться т. наз. "принцип прагматизму, що визначає значущість знання його практичними наслідками (Пірс). У роботах Джемса П. формулюється як метод дозволу філософських суперечок шляхом порівняння "практичних наслідку, витікаючих з тієї або інакшої теорії, і як теорія істини: істина є те, "що краще "працює на нас, що найкраще підходить до кожної частини життя і соединимо з всією сукупністю нашого досвіду.

ТРИКАЯ - (санскр.) - 3 тіла або 3 способи буття Будда. У хинаяне їх означають термінами: 1) рупакая - видиме всім фізичне тіло, що складається з 4 елементів; 2) нирманакая - "придбане (або феноменальне) тіло", до-ой Будда міг приймати за своїм бажанням з допомогою йогической сили, щоб з'являтися перед своїми адептами. 2 ці "тіла" не вважалися реальними будда, реальним Будда називали 3) дхармакая - "тіло закону", або "космічне тіло" Будда, до-ой хинаянисти розуміли як суму всіх властивих Просвітленому якостей. У махаяне концепція "трьох тіл" отримує. ФІЛОСОФІЯ - форма духовної Діяльності, що прийшла на зміну мифопоетическому мисленню, що відкрила логіку мислення, його понятийно-категориальную структуру. Виникла в середині I тисячоліття до н. е. в трьох регіонах світу: Елладі, Індії і Китаї. Інші культури або освоювали ту або інакшу Ф., або продовжували жити в міфі і в просторі здорового глузду. Європейська культура сформувалася на еллинской традиції логіки, відмінній від індійської і китайської. Возникновеніє Ф. зробило глибокі зміни в традиційній античній культурі: виникла система понятійний оформленого, вираженого в логічних думках. ЛЕНІН (УЛЬЯНОВ) ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ - (1870-1924)  який відповів на наступні питання: а) в чому суть відкриттів в фізиці? б) в чому причина кризи в фізиці? в) який вихід з кризи? Він доводив, що на рубежі XIXXX сторіч сталася ломка основних фізичних понять і законів і заснованої на них наукової картини світу: 1) маса електрона виявилася приблизно в дві тисячі разів менше маси атома (звідси слідував висновок, що атом не можетрассматриваться як неподільна частинка матерії); 2) електрон може рухатися з швидкістю, порівнянною з швидкістю світла (при таких швидкостях маса матеріального об'єкта змінюється в залежності від швидкості. ДЕКАДЕНСТВО - (фр. decadence, від позднелат. decadentia - занепад) - загальне найменування кризових явищ в духовній культурі кінця XIX - початку XX у., відмічених настроями безнадійності, неприйняття життя, індивідуалізмом. Як характерне явище часу, Д. не може бути віднесено цілком до к. визначеному одному або декільком напрямам в иск-ве. Умонастроєнія Д. торкнулися значну частину художників різних естетичних орієнтації, в т. ч. мі. великих майстрів иск-ва, творчість к-рих загалом не може бути зведена до Д. Наїболеє виразно мотиви Д. уперше виявилися в поезії фр. символізму. У Великобританії рисами Д. була.