На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблемні питання незаконного збагачення в Україні ... 6
Розділ 2. Юридичний аналіз злочину "Незаконне збагачення" ... 13
2.1. Об'єкт злочину ... 13
2.2. Об'єктивна сторона ... 16
2.3. Суб'єкт злочину ... 20
2.4. Суб'єктивна сторона злочину ... 24
Розділ 3. Відмежування злочину "Незаконне збагачення" від службових злочинів ... 30
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення""

Курсова робота "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" і призначений виключно для пошукових систем.

СОФІЯ - (греч. sophia - майстерність, знання, мудрість) - смислообраз античної, а пізніше християнської і загалом європейської культури, фіксуючої в своєму змісті уявлення про смислову виповненість світу, вважаючий якої фундирує саму можливість філософії як збагнення сповненого значення світобудови (греч. philisophia як любов, потяг до мудрості, генетично висхідний до philia - филия, любов і sophia). Початково в древньогрецький культурі термін "З." був співвідносимо з творчістю ремісника - демиургоса, що творить речі, виконані значення, тобто влаштовані відповідно до принципу разумности і цілями. КУАЙН Уїллард ван Орман (1908- 1997) - американський філософ і логік. Один з учасників Віденського кружка (1932-1934). Закінчив докторантуру під керівництвом Уайтхеда. Викладав в Гарвардському університеті (з 1938). По свідоцтвах ряду істориків філософії і науки, надав вельми значущу дію на діапазон філософських дискусій другої половини 20 в. Основні роботи: "Система логістики" (1934), "Нові обгрунтування для математичної логіки" (1937), "Елементарна логіка" (1941), "Математична логіка" (1949), "Дві догми емпіризму" (1951), "З логічної точки зору" (1953), "Методи логіки" (1959), "Слово і об'єкт" (1960), "Шляхи парадоксу і інші. Дефіцит права, правосвідомості на Русі і російська інтелігенція - В числі найважливіших статей, вміщених в збірнику "Віхи", - стаття Богдана Олександровича Кистяковського (1868 - 1920) "В захист права (інтелігенція і правосвідомість)". Тема, якою присвячена ця стаття, була і залишається справді животрепетною. Кистяковский ставить питання, і сьогодні актуальний: чи володіє російська інтелігенція зрілою, розвиненою правосвідомістю? І інше питання, яке тісно пов'язане з першим: чи властиво правосвідомість великій масі російського народу? Інакшими словами, чи є правові цінності важливими і керівними цінностями російської свідомості - нарівні з цінностями. БРЕДЛІ Френсис Герберт (1846- 1924) - британський філософ, представник абсолютного ідеалізму, теоретик консерватизму. Здобув освіту в Оксфордському університеті, де незабаром після закінчення в 1870 був вибраний членом ради Мертон-коледжу. У Оксфорді Б. присвятив себе цілком письменницькій праці: ніколи не читав лекцій, не викладав і не з'являвся на філософських зборах. Був відмічений однією з вищих нагород Британії - орденом "За заслуги". Основні роботи: "Етичні дослідження" (1876); "Принципи логіки" (1883); "Видимість і реальність: Досвід метафізики" (1893); "Есе про істину і реальність" (1914) і ін. В цілому знаходився.
Кожна вагома структурна частина курсової "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БРЮСОВ Валерій Яковльович - (1(13).12.1873, Москва - 9.10.1924, Москва) - письменник, критик, історик і теоретик літератури, публіцист, автор робіт по історії, філософії, геополітиці. Один з основоположників русявий. символізму. Виходець з проінформованої купецької сім'ї. У 1893-1899 рр. вчився на історико-філологічному отд. Московського ун-та, де більшу увагу приділяв заняттям філософією, к-рую вивчав під керівництвом Лопатіна, слухав також лекції Троїцкого, Бугаєва, відвідував семінар Грота. Найбільший вплив на формування його філософських поглядів надали Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц, І. Кант і В. С. Соловьев. До. ДІАЛЕКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - філософський напрям, що вивчає найбільш загальні закономірності і суть буття, відношення людини до миру і історичні зміни цього відношення в процесі предметне- практичній і духовно-теоретичній діяльності. Д. м. створений в 19 в. Марксом і Енгельсом і розвинений в нових історичних умовах Леніним, інш. філософами-марксистами. Теоретичними джерелами Д. м. з'явилися передусім критично перероблені ідеалістична діалектика Гегеля і філософський матеріалізм Фейербаха. Марксистська філософія є прямим продовженням кращих, найбільш прогресивних вчень минулого. Д. м. вбирає в себе найбільш значні. СТРУКТУРАЛИЗМ - позначення загалом неоднорідної сфери гуманітарних досліджень, що обирають своїм предметом сукупність інваріантних відносин (структур) в динаміці різних систем. Початок формування структуралистской методології датується виходом в світло "Курсу загальної лінгвістики" Соссюра, в якому містяться дві интенции, фундаментальні для подальшого розвитку цього методу. По-перше, розглядаючи мову як впорядковану від найпростіших до складних рівнів систему знаків, Соссюр вважає джерело його здатності означати і виражати щось - тільки у взаємозв'язку кожного елемента з іншими, включенности елементів в певну.
У вступі курсової "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛІТЕРАТУРА ХУДОЖНЯ - (від лати. littera - буква) - вигляд мистецтва, в до-ром матеріальним носієм образності є мова (словесне висловлювання). Відтворюючи (зображаючи) предмети, Л. х. разом з тим на відміну від зображальних мистецтв у власному значенні слова (від живопису, скульптури і інш.) і від синтетичних мистецтв (театру, кіно, телебачення) має справу з образами "нематеріальними" (Лессинг), позбавленими прямій зоровій достовірності (наглядності), т. до. слово не володіє рисами візуальної схожості з тим, що означає. "Всі інші мистецтва, подібно живій дійсності, діють прямо на почуття.

"ДВІ ТАКТИКИ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ" - книга В.І.Леніна, присвячена теоретич. обгрунтуванню стратегії і тактики більшовистський партії і критиці оппортунистич. тактика меншовиків в період Революції 1905-07 в Росії. Написана в червні- липні 1905 в Женеві в обстановці розвитку бурж. революції в Росії; уперше опублікована в Женеві в липні 1905. Приділяючи гл. увага марксистському вченню про революцію, Ленін майстерно застосовує діалектико-материалистич. метод для аналізу найскладніших обществ.явлений нової епохи. У ході розгляду революц. процесу, питань про характер і особливості бурж. демократич. революції в Росії, про керівну роль. СІМ'Я - засноване на браку або кровноспоріднених відносинах об'єднання людей, пов'язане господарсько-побутовою спільністю і взаємною відповідальністю; первинна институционализируемая соціальна форма спільного життя людей. Возникаєт С. для забезпечення особистого щастя і благополуччя людини і виконує найважливішу роль у відтворюванні життя, социализации індивіда, його органічного зв'язку з суспільством. Історичні типи З: групова матріархальна (всі чоловіки і жінки одного роду знаходилися між собою в статевих зв'язках); парна (з нестійким союзом чоловіка і жінки); велика (община на чолі з.
Список літератури курсової "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" - більше 20 джерел. ДИСЦИПЛІНА - (лати. disciplina) суспільна, определ. порядок поведінки людей, що відповідає чому склався в суспільстві нормам права і моралі або вимогам к. орг-ции. Д. є необхідною умовою нормального існування суспільства; завдяки Д. поведінка людей приймає впорядкований характер, що забезпечує колективну діяльність і функціонування соціальних організацій. У суспільстві завжди існує общеобязат. Д. і спец. орг-ции (трудова, партійна, вояцька і т. д.). Д. завжди визначається пануючими суспільств., класовими відносинами і служить для їх підтримки. Розрізнюють внутр. Д., або самодисциплину, Д. з міркувань вигоди і Д. з. МІФОЛОГІЧНА ШКОЛА - науковий напрям в фольклористике і літературознавстві 19 у., виникле в епоху романтизму. Філософською основою для М.Ш. послужила естетика романтиків Шеллінга і братів А. і Ф. Шлегелей. Для них міф був прототипом поезії, з якої потім розвинулися наука і філософія, а міфологія була первинним матеріалом для всякого мистецтва, в ній потрібно шукати "ядро, центр поезії". Відродження мистецтва можливе, згідно з вченням М.Ш., тільки на основі мифотворчества. Надалі ці ідеї розвивали брати В і Я. Грімм, з іменами яких в 20-30-е 19 в. пов'язане остаточне оформлення М.Ш. Міфология, за твердженням.

ОРЛІВ Іван Юхимович - [1 (13) жовтня 1886, Галіч, Костромської губ. - 13 жовтня 1936, Москва] - хімік і філософ, що займався питаннями методології науки і логіки. Закінчив в 1912 Московський університет (природне відділення фізико-математичного факультету). У радянський час працював в Науково-дослідному химико-фармацевтичному інституті. Як філософ стояв на позиціях естественнонаучного матеріалізму ("реалізму"), після революції прийняв марксизм і друкувався в таких виданнях, як журнал "Під знаменом марксизму". У дискусіях того часу прилучився до т. н. механистам. У 1920-х рр. був.
Посилання в тексті роботи "Юридичний аналіз складу злочину "незаконне збагачення"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАК, ЗНАК ЗОДІАКУ - четвертий знак Зодіаку, назва якого відповідає п'ятому сузір'ю Зодіаку. Згідно з міфами, рак упився клешнями в ногу Геракла, коли той боровся з гідрою. За це Гера, що ненавиділа Геракла, віддячила рака тим, що вмістила його на небі. У ранній астрології символом сузір'я було зображення рака. Сучасний символ, позначений клешнями, іноді трактують як зображення сперматозоидов, що звиваються, т. е. з'єднання чоловічого і жіночого сім'я. Час рака - період літнього сонцестояння, найважливіший час в році. Як знак липня (22 червня - 22 липня), він символізує стихію води і є кардинальним. МИХАЙЛО ПСЕЛЛ - світське ім'я - Костянтин (1018, Константінополь - ок. 1078 або 1096, там же) - візантійський філософ, богослов і державний діяч. Був секретарем імператорів Михайла V і Костянтина К. Последній призначив його в 1045 керівником вищої філософської школи в Константінополе. Попавши в немилість в 1054, постригся в ченці, але невдовзі був повернений до двора Був вихователем спадкоємця престолу (Михайла VII). Володів енциклопедичними знаннями. Пселлу належать трактати по філософії (в т. ч. "Про всіляку науку", коментарі до Платону і Арістотелю), богословию, риториці, історії. ЧААДАЕВ Петро Яковльович - [27.5(7.6). 1794, Москва, 14(26).4.1856, там же], русявий. мислитель і публіцист. Друг А. С. Пушкина. У 1819 був прийнятий в "Союз благоденствия", в 1821 в Сівбу. про-у декабристів, але діяльним членом таємних про-в не був і відносився до них сдержанноскептически. Під час подорожі за межею в 1823-26 познайомився З Шеллінгом і Ламенне, релйг. ідеї к-рих надали на нього глибокий вплив. У 1829-31 створив своє гл. произв.- "Листа про філософію історії" (на франц. яз.), за крим затвердилося назв. "Философических листів". Обнародування першого З них в журн.

ДУН ЧЖУНШУ - Дун Гуйянь (180-115 або 179-104 до н. е.), кит. філософ, представник конфуцианства, що іменується іноді "Конфуциєм епохи Хань". Рід. в місцевості Гуанчуань (повіт Цзаоцян на Ю. совр. пер. Хебей). У період правління Цзін-ді (156- 141 до н. е.) викладав в імператорському ун-ті, при імператорові У-ді (140-87 до н. е.) був покликаний до двора. З ім'ям Д. Ч. зв'язало перетворення конфуцианства в гос. доктрину: в 136 він запропонував У-ді "викоренити сто шкіл і почитати тільки конфуцианство". З ініціативи Д. Ч. були введені гос. екзамени на чиновничьи посади, засновані на вивченні. Філософські традиції Індії, Китаю і миру Ісламу - "Східна філософія" - надзвичайне умовне поняття, введене в оборот західною людиною, яка відчуває себе "затишно" лише у греків [1, з. 186], а тому схилений іменувати одним словом - "східна" - філософські переконання представників нічим, здається, несхожих культурних традицій. Так виявляються в єдиному ряду мислителі, мировидение яких неминуче повинно відрізнятися своєрідністю, тому що формується в різних природних, географічних, історичних, цивилизационних умовах. Проте і ми збираються використати згадане поняття для зручності викладу тих традицій, які в одному все ж виявилися схожі і тим. просторове рамирование - Стани, схильні до гіпнотичного навіювання, схильні також спричиняти відчуття гиперреальности - більш наближене або, навпаки, більш віддалене від навколишньої вас реальності, чим звичайне. Ключ до занурення - використати для переживання індивіда кожну деталь навколишнього оточення. Для успішного навіювання надзвичайно важливо використати все і перевіряти, що спостерігає об'єкт впливу. У процедуру включені відвернення і розсіяння уваги, призначене для занурення об'єкта в глибокий транс. Безперервне полотно уявного простору, повідомляюче яскраве переживання бажаного стану в тонах, кольорах і запахах. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ - сукупність індивідуальних духовних якостей, що забезпечують орієнтацію в сфері правової реальності. П.л. можна порівняти зі своєрідним "пультом управління", куди поступає інформація з двох сторін: від цивилизационной системи з всіма її ланками і від самого суб'єкта з його інтересами і потребами. Задача правосвідомості - знаходити способи узгодження спрямувань, вихідних від обох систем, згладжувати протиріччя, попереджати конфлікти, пропонувати варіанти можливих компромісів, а потім вже формулювати директиви, давати команди на певні соціальні дії. П.л. виступає в двох основних.