На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Упертість - (русявий., буквально означає "прямий, відвертий") - вияв тенденції до надмірної автономності, команд або тенденції ззовні, інфантильного бажання відчувати свою правоту і незалежність. Звичайно звичайне касаеся дрібних, незначительниз аспектів асвектов деякої справи Тут важливіше показати свій характер і свою способость противосостоять психологічному тиску, відсутність тенденції до маніпулювання, схильність йти у когось на поводі.. У майбутньому упрямство.транфсфорируется в премумущетвенно в истеричесие, риси вдачі, харакктер сперечальника, частково, вохможно, в. ТЕРМАЛГЕЗИЯ - (thermoalgesia, thermalgesia) - надмірна чутливість до тепла; аномальне почуття болю, що викликається незначним підвищенням температури. Термалгезия є різновидом дизестезии, а також одним з симптомів часткового пошкодження якого-небудь периферичного нерва або нервових волокон, по яких в головний мозок поступає інформація про температуру певної дільниці шкіри, иннервируемого даним нервом. НЮХ - 1. Відчуття запаху. 2. Процес сприйняття запаху. Рецептори нюху знаходяться в обонятельном епітелії у верхній частині носа; стимулами для обонятельних відчуттів є хімічні речовини в газоподібній формі, які можуть розпадатися в слизового, покриваючого нюхового епітелії. БЕЗУМОВНЕ ПОГЛАДЖУВАННЯ (UNCONDITIONAL STROKE) - погладжування, пов'язане з якістю самої особистості. ХВОРІ - прил. від сл. біль; 1) страждаючий какой-л. хворобою (противоп. здоровий); 2) що свідчить про хворобу; хворобливий; 3) неприродний, ненормальний.

ЄРЕСІ

(греч. hairesis; спочатку - відбір, пізніше - вчення, школа, религ. секта) - религ. вчення, що відхиляються від офиц. доктрини церкви в питаннях догматика, культу, організації. При феодалізмі, коли у всіх сферах духовного життя панувала релігія, Е. були религ. формою відображення і вираження сосл. протиріч і конфліктів, часто ставали идеологич. знаменом соц. рухів, направлених проти існуючого суспільств. ладу і офиц, що. церкви. Поняття "Е." вживається в основному по відношенню до різних течій в християнстві, хоч іноді його вживають і для характеристики нек-рих напрямів в інш. релігіях. Хріст. Е. відтворювали ідеї первонач. християнства, різних сект періоду його становлення - николаитов, ебионитов, монтанистов, новатиан. гностиків, манихеев. монархиан, савеллиан і інш. Содержаніє Е. залежало від стадії розвитку суспільства, від специфіки суспільств, умов в тому або інакшому регіоні і гос-ве, від того, інтереси яких сосл. і етнич. груп виражали, і т. д. По соц. основі і середі поширення виділяють селянські, міські (бюргерські, плебейські), межсосл.-клас. (бюргерсько-дворянські, селянсько-плебейські) Е. Ісходную идейн. основу Е. складали антитринитаризм (арианство, несторшнство, монофизитство, монофелитство, новг.-мос. Е. і інш.), дуалізм (павликианство, богомильство, катари, альбигойци, вальденси і пр.), мистич. пантеїзм (амальрикане), мистич. хилиазм (иохамити) і т. д. Вільнодумство нек-рих Е. дійшло до визнання вічність і несотворенно-сти матерії {Давид Дінанський). извечности світу (Феодосии Косою). На базі вказаних принципів заперечувалися ортодокс, вчення про трійцю, Христа, боговоплоще-нді, спокуті, порятунку, греховности, відкидався культ, таїнства, "святість" церкви, чернецтво, інститут духовенства, земний мир появлявся царством зла, диявола, антихриста. Церква і гос. власті жорстоко переслідували єретиків. Проти них прямували енцикліки і булли, їх засуджували на вселенск. і вмісти, соборах, відлучали від церкви, знищували. Для боротьби з Е. в нач. 13 в. в католич. церкві була створена єпископ., а потім і централиз. папська інквізиція. Не менш жорстокі кошти боротьби з Е. застосовувалися і правосл. церквою.

Джерело: terme.ru

© 2006-2019  yur.in.ua