На головну сторінку

1897-1901. - Будівництво КВЖД. Резістентний - упертий, некерований, нечутливий. Вітальний - Життєвий, необхідний для життя.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ

(естеств. матеріалізм) - стихійні материалистич. і диалектич. переконання дослідників. В. І. Ленін характеризував Е. м. як "стихійне, неусвідомлюване, неоформлене, філософськи-несвідоме переконання переважної більшості дослідників в об'єктивній реальності зовнішнього світу" (т. 18, з. 367). Е. м. органічно пов'язаний з пізнанням природи, розвитком природознавства. Для Е. м. характерні стихійна діалектика, визнання об'єктивності природи і її законів, можливості пізнання навколишнього світу, обгрунтування неспроможності религ. підходу до природи. Обмеженість Е. м. виражається в його филос. неоформленості, у відсутності послідовного рішення осн. питання філософії, чіткого усвідомлення корінної протилежності матеріалізму і ідеалізму, релит, і материалистич. підходу до історії. Е. м. отримав значить, розвиток і поширення в 19-20 вв. (Дарвин, Геккель, Лібіх, Ейнштейн і інш.), Е. м. є основою ес атеїзму. В. І. Ленін додавав велике мировоззренч. значення Е. м., розглядаючи його як засаду, об к-рий "розбиваються всі зусилля і потуги тисячі і одна школки філософського ідеалізму" (т. 18, з. 372). Совр. фиде-изм всіляко фальсифікує Е. м., ототожнюючи його з вульгарним і механистич. матеріалізмом. Розвиток совр. природознавства вимагає переходу дослідників на позиції диалектич. матеріалізму. Благотворні наслідки такого переходу показала еволюція світогляду П. Ланжевена, Ф. Жоліо-Кюрі, Д. Бернала.

Джерело: terme.ru