На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РЕЗЕРВ ВІДКРИТИЙ - резервний капітал, що фігурує в фінансовому звіті. Гематофобія - Нав'язливий страх - боязнь крові. ИМПРИНТИНГ - див. Запечатленіє.

Типологія конфліктів


Словотворення. Відбувається від греч. typos - зразок і лати. conflictus - зіткнення.
Автор. Н.Е.Міллер.
Категорія. Класифікація внутрішніх конфліктів на основі динамічної моделі К.Левіна.
Специфіка. Як основні спонуки діяльності тут розглядалося два прагнення: досягнути сприятливу мету (Appetenz - тяжіння) і уникнути несприятливої ситуації (Aversion - огида). Відповідно до цього суб'єктивний конфлікт виникає тоді, коли у індивіда є декілька перечачих один одному прагнень. Дана модель широко використовувалася в тренингових програмах, передусім для відробляння оптимальних колективних рішень.
Типи:
- "аппетентно-аппетентний" конфлікт виникає при наявності двох позитивно валентних цілей, що вимагають несумісних дій (ситуація "буриданова осла");
- "аппетентно-аверсивний" конфлікт - коли сприятлива мета дана в несприятливій ситуації або сама по собі має негативні аспекти;
- "аверсивно-аверсивний" конфлікт - коли наказаний вибір між однаково несприятливими цілями;
- "двійчастий аппетентно-аверсивний" конфлікт - коли наказаний вибір між двома цілями, що мають і позитивні, і негативні аспекти (самий поширений випадок).
Література. Miller N.E. Experimental studies of conflict // Personality and the Behavior Disorders. N.Y., 1944;
Lewin K. A Dinamic Theory of Personality. N.Y., 1959.

Джерело: vocabulary.ru

© 2006-2019  yur.in.ua