На головну сторінку

Кваліфікація - набір необхідних для виконання роботи навиків, знань і досвіду. ПИОМЕТРА - (pyometra) - скупчення гною всередині матки. СУГГЕСТИЯ - > навіювання.

ТЕРАПІЯ РАЦИОНАЛЬНО-ЕМОТИВНАЯ

- форма психотерапії когнитивной, розроблена А. Еллісом. Заснована на усуненні ірраціональних думок клієнта, страждаючого неврозом. Як філософська установка в цьому методі використано положення про відповідальність самої людини за свою долю (Б. Рассел), а як теоретичне обгрунтування запропонована модель опосредования - так звана "А-В-З-теорія", згідно з якою певна негативна якість емоцій (фрустрация, розчарування і пр.) або поведінки (З) збуджується не безпосередньо неякою подією (А), але лише опосередковано, через систему інтерпретацій або верований (В). Відповідно цьому метою психотерапевтичної роботи ставилося виявлення і усунення системи патогенних інтерпретацій, що привели до порушення емоційних і поведенческих реакцій.
Описано біля десятка самих істотних ірраціональних думок, за допомогою яких клієнт може описувати зовнішній світ і самого себе, і постійне відтворення яких - у вигляді хибного кола - приводить до тих або інакших порушень. Шляхом логічних міркувань і переконань клієнт повинен усвідомити систему своїх оцінок світу і самого себе в ньому, усунути в оцінках ірраціональну компоненту і, обратясь до принципу реальності, придбати новий психологічний досвід, заснований на відвертості по відношенню до інших людей, до своєї індивідуальності, до своїх творчих потенцій.

Джерело: vocabulary.ru