На головну сторінку

Поняття, ознаки та структура правового статусу

Форми забезпечення реалізації суб'єктивних прав та обов'язків. Права і свободи як елемент правового статусу особи. Юридичні обов'язки особи. Поняття та зміст правового статусу особи. Шляхи розвитку правового статусу особи в Україні. Громадянські права і свободи людини й громадянина. Політичні права і свободи людини й громадянина. Економічні права та свободи людини й громадянина. Соціальні права і свободи людини й громадянина. Культурні (духовні) права і свободи людини й громадянина. Обов'язки людини й громадянина.

МОНОКУЛЯРНИЙ ЗІР

(англ. monocular vision) - бачення одним оком. Прі М. з. відносне розташування предметів і відстані до них оцінюються по таких непрямих ознаках, як порівняння видимої величини предметів з їх звичними розмірами, уявне відносне зміщення предметів при відхиленні у бік голови спостерігача, зміна кольору далеких предметів і інш. Найбільш важлива монокулярна ознака віддаленості - монокулярний паралакс руху. Він полягає в тому, що при бічних рухах спостерігача кутова величина протилежних у напрямі зміщень предметів в його зоровому полі зворотно пропорційна їх віддаленості. При неможливості активних рухів спостерігача точність монокулярних оцінок глибини гіршає приблизно в 20 раз. Див. Бінокулярний зір, Глибинний зір, Сприйняття простору. (Т. П. Зінченко.)

Джерело: vocabulary.ru

© 2006-2019  yur.in.ua