На головну сторінку

Склад поняття юриспруденція

Теоретичні засади дослідження юриспруденції. Поняття юридичної науки та її структура. Рівні розвиненості систем юридичних наукових знань. Об'єкт та предмет юриспруденції. Методологія юриспруденції. Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін. Юридичні науки теоретичного й історичного профілю. Галузеві або нормативні юридичні наукові дисципліни. Спеціальні або прикладні юридичні наукові дисципліни. Перспективи розвитку юриспруденції. Основні шляхи розвитку юриспруденції. Проблеми удосконалення методології та структури юриспруденції.

КАНАЛЕЦ

(canaliculus, множ. canaliculi) - вузький канал або протік. Канальци зустрічаються, наприклад, в компактному шарі кістки, з'єднуючи лакуни, в яких знаходяться кісткові клітки. Жовчні канальци (bile canaliculi) являють собою найдрібнішу протоки, що знаходяться всередині печінки, по яких жовч поступає до жовчного протоку.

Джерело: vocabulary.ru