На головну сторінку

Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві

Теоретичні засади дослідження досудового розгляду кримінальної справи. Поняття, значення і завдання досудового слідства. Форми попереднього розслідування. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства. Підслідність. Провадження досудового слідства. Забезпечення прав учасників досудового слідства. Недопущення розголошення даних досудового слідства. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства. Розслідування злочинів групою слідчих. Використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства.

Синдром Колле

Син.: Синдром Колле-Мартиньи-Гоффманна. Периферичний параліч половини мови і на тій же стороні синдром Горнера (див.). Ознака екстрацеребрального патологічного процесу, ведучого до сочетанному поразки петлі подьязичного нерва і шийного симпатичного стовбура. Описав французький оториноларинголог

Джерело: vocabulary.ru