На головну сторінку

Суб'єкти трудового права

Теоретичні аспекти дослідження суб'єктів трудового права та їх правового статусу. Поняття суб'єктів правовідносин у теорії права. Поняття суб'єктів трудового права. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин. Види суб'єктів трудового права згідно законодавства України. Правовий статус суб'єктів трудового права. Правове становище працівників у трудових правовідносинах. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин. Участь профспілок у трудових правовідносинах.

ЗМІННА

- одне з основних понять для опису експерименту, хоч воно може відноситися і до спостереження. Під змінною розуміється будь-яка реальність, коя може змінюватися в експериментальній ситуації. Змінні-всі чинники, що вимірюються, кои приблизно будуть або можуть варіювати під час експерименту.

Джерело: vocabulary.ru