На головну сторінку

Судова система єс: особливості створення прецедентів

Судова система ЄС. Загальна характеристика. Правове регулювання судової системи. Поняття та класифікація джерел прецедентного права. Своєрідність джерел прецедентного права Європейського союзу. Судова система на сучасному етапі відповідно до Лісабонського договору. Структура судової системи. Прецедентне право ЄС: основи діяльності. Особливості створення прецедентів. Співвідношення прецедентного права ЄС з англійською та континентальною системою права. Судова система ЄС та України: загальне та особливе.

Галюцинації гемианоптические зорові

(Hauptmann, 1936) - оптичний обман в половині зору, що випала у неврологічних пацієнтів з пошкодженням центральних відділів зорового аналізатора (греч. hemi - підлозі, an - частинка заперечення, opsis - зір).

Джерело: vocabulary.ru