На головну сторінку

Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні

Поняття та історичні витоки криміналістики. Поняття, предмет і завдання криміналістики. Історичний аспект зародження і становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів. Характеристика розвитку криміналістики в Україні. Криміналістика в Україні в XІX - на початку XX ст. Розвиток криміналістики в Україні у XX ст. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

ЗАДУМЛИВІСТЬ

(REVERIE)
Установка, яку матір, виступаючи як придатний контейнер, приймає по відношенню до проекцій дитини, які, не будучи абсорбованими материнським контейнером, стають причиною безотчетного страху. Стан задумливості близький поняттю "первинної материнської заклопотаності" Вінникотта.

Джерело: vocabulary.ru