На головну сторінку

Теорія політичної системи суспільства

Поняття політичної системи. Сутність системного аналізу. Поняття політичної системи. Аналіз основних елементів теорії політичних систем суспільства. Політична система як наукова категорія та суспільно-політичний феномен. Модель політичної системи Г. Алмонда. Концепція політичної системи Д. Істона. Характеристика основних елементів політичної системи суспільства. Структура політичної системи. Функції політичної системи. Класифікація політичних систем.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

- як внутригрупповой процес - положення, статус членів даної спільності (групи, колективу і пр.). Кожний член її займає певне положення - з позицій авторитету, займаного поста і пр. Для виявлення статусу індивіда в групі застосовуються методики социометрические.

Джерело: vocabulary.ru