На головну сторінку

Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів

Поняття та особливості міжнародного договору купівлі-продажу товарів. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її загальна характеристика. Поняття міжнародного договору купівлі-продажу товарів. Аналіз особливостей уніфікації міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів. Загальні умови продажів. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2010). Типове форс-мажорне застереження.

Антропоморфізм

- (від греч. anthropos - чоловік і morphe - форма, вигляд), уподібнення людині, наділення людськими властивостями (наприклад, свідомістю) предметів і явищ неживої природи, небесних тіл, тваринних, міфічних істот; також представлення божества в образі людини.

Джерело: vocabulary.ru