На головну сторінку

Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі

Захисник у кримінально-процесуальному доказуванні. Поняття, предмет та елементи кримінально-процесуального доказування. Місце захисника в системі суб'єктів кримінально-процесуального доказування. Процесуальні питання участі захисника у доказовій діяльності в окремих стадіях кримінального процесу. Особливості участі захисника в процесі доказування на досудових стадіях розслідування. Особливості участі захисника в процесі доказування у судових стадіях.

РИНОФОНИЯ

[від греч. rhis (rhinos) - ніс греч. phone] - але совою (гундосий) оттенок голосу через неправильний напрям струменя повітря, що видихається в процесі мови внаслідок або механічних дефектів носоглотки, носової порожнини, м'якого і твердого неба, або розладів функції м'якого неба. Разлічают Р. закриту і відкриту

Джерело: vocabulary.ru