На головну сторінку

Участь захисника у досудовому слідстві

Теоретичні засади дослідження особливостей участі захисника у досудовому слідстві. Поняття, значення і завдання досудового слідства. Місце захисника в системі суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності. Аналіз особливостей участі захисника у досудовому слідстві. Прийняття захисником доручення на участь у справі. Вступ захисника до кримінальної справи. Вироблення захисником правової позиції у справі. Робота захисника протягом досудового слідства. Діяльність захисника під час закінчення досудового слідства.

Проекція

Проекція (кидання від себе) - психологічний механізм захисту, пов'язаний з сприйняттям створеного особистістю психічного образу як об'єктивної реальності, за допомогою якого персональні характеристики (потяга, потреби і інш.), що неусвідомлюються проецируются на інші об'єкти.

Джерело: vocabulary.ru