На головну сторінку

Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб

Поняття нормативно-правового акту. Поняття нормативно-правового акту. Класифікація нормативно-правових актів. Структура нормативно-правового акту. Відмінність нормативно-правового акту від інших правових актів. Дія нормативно-правового акта в часі. Різноманітність способів набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні. Пряма, зворотна та переживаюча дія нормативно-правових актів. Недопустимість надання зворотної дії кримінальному законові спеціальною вказівкою законодавця. Дія нормативно-правового акту в просторі і за колом осіб.

Торндайк Чи Едвард (1874-1949)

Торндайк учив, що психологам слід вивчати поведінку, а не психічні елементи або свідомий досвід. У своїх роботах він заклав основи для розуміння навчення і сформулював свій закон ефекту до відкриття Павловим закону підкріплення.

Джерело: vocabulary.ru