На головну сторінку

Штраф як вид покарання

Розвиток нормативного регулювання штрафу в історії вітчизняного кримінального законодавства. Поняття та правова природа штрафу як виду покарання. Поняття покарання у вигляді штрафу. Місце штрафу в системі кримінальних покарань та засоби досягнення цілей покарання. Відмежування штрафу як виду покарання та адміністративної санкції: питання співрозмірності. Призначення та виконання покарання у виді штрафу. Критерії та умови призначення штрафу за КК України. Порядок виконання штрафу. Кримінально-правові наслідки його застосування та ухилення від виконання.

НЕСВІДОМЕ СОЦІАЛЬНЕ

- згідно Е. Фромму - несвідоме, властиве більшості людей, - витіснені елементи, зміст яких - те, що дане суспільство не може дозволити своїм членам довести до свідомості, якщо воно збирається і надалі успішно діяти на основі власних протиріч (=> несвідоме колективне).

Джерело: vocabulary.ru