На головну сторінку

Інформаційно-пізнавальна діяльність: її поняття і принципи

Теоретичні засади дослідження інформаційно-пізнавальної діяльності. Сутність інформаційно-пізнавальної діяльності. Принципи інформаційно-пізнавальної діяльності. Інформаційний характер пошуково-пізнавальної діяльності в кримінальному судочинстві. Інформація: поняття і сутність. Інформаційне відображення події злочину. Сфери і форми відображення події злочину. Криміналістично значима інформація про злочин і її види. Актуалізація інформації про злочин і злочинця.

ЧИТАННЯ, ВІК

1. Типовий вік, в якому нормальна дитина, як очікується, почне навчатися читанню. Це значення зараз виходить з вживання і вважається спрощеним; див. обговорення терміну готовність до читання. 2. Результат стандартизованого тесту по читанню, представлений в термінах результатів вікового еквівалента.

Джерело: vocabulary.ru