На головну сторінку

Історія теорії права

Походження і сутність права. Характеристика основних теорій, які можна віднести до вузького розуміння права. Юридичний позитивізм. "Чиста" теорія права Г. Кельзена. Нормативне розуміння права. Історична школа права. Характеристика основних теорій, які можна віднести до широкого розуміння права. Природно-правова школа права. Соціологічна школа права. Психологічна школа права. Марксистська теорія права.

ЦІКАВІСТЬ

Схильність до пошуку нового. Деякі психологи розглядають його як природжену схильність багатьох видів, інші відносяться до цього скептично. Частково трудність представляє розрізнення тим часом, що викликається цікавістю і що викликається простим дослідженням власного оточення.

Джерело: vocabulary.ru