На головну сторінку

Видача злочинців: проблеми кваліфікації злочинів за кримінальними кодексами різних держав

Теоретичні засади дослідження видачі злочинців та проблеми кваліфікації злочинів за кримінальними кодексами різних держав. Правова природа інституту видачі (екстрадиції). Поняття кваліфікації злочинів. Аналіз особливостей кваліфікації злочинів за кримінальними кодексами різних держав. Компоненти злочинного діяння в кримінальному праві Франції. Actus reus та mens rea злочинного діяння в кримінальному праві США та Англії. Кваліфікація злочинного діяння у кримінальному праві Німеччини. Врахування положень кримінального законодавства інших держав в екстрадиційній правозастосовній практиці.

ЧЕТВЕРИЧНОСТЬ

Метод, вживаний для запису структури того або інакшого переживання. Принцип четвертичности передбачає, що будь-яке переживання завжди являє собою деяке поєднання чотирьох основних класів уявлення: слухового, зорового, кинестетического і вкусо-обонятельного. «br

Джерело: vocabulary.ru