На головну сторінку

Визнання шлюбу недійсним

Теоретичні засади дослідження визнання шлюбу недійсним. Поняття шлюбу та право на шлюб. Поняття шлюбу у міжнародному приватному праві. Умови дійсності шлюбу в міжнародному приватному праві. Матеріальні умови укладення шлюбу. Формальні умови укладення шлюбу. Особливості визнання шлюбу недійсним у міжнародному приватному праві. Припинення та недійсність шлюбу. Колізійне законодавство України стосовно регулювання сімейних відносин.

КЛАС

(від лати. classis - розряд, група) - суспільна група, сукупність осіб з однаковим родом занять і положенням, об'єднаних спільністю економічних інтересів. Це один з суб'єктів класової боротьби як великого соціального конфлікту. Класова свідомість може виявлятися смутно або виражатися в організованому захисті спільних інтересів К.

Джерело: vocabulary.ru