На головну сторінку

Галузеві принципи трудового права

Теоретичні аспекти дослідження основних (галузевих) принципів трудового права. Конституційні засади розвитку принципів права України. Поняття і головні характеристики принципів права. Дія принципів права. Поняття принципів трудового права України. Аналіз основних (галузевих) принципів трудового права. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці. Принципі оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання. Принцип соціального партнерства і договірного встановлення умов праці. Принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин. Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників.

АПРАКСИЯ ИДЕОКИНЕТИЧЕСКАЯ

[від греч. idea - ідея, образ і kinetikos - такий, що відноситься до руху] - втрата здібності до целена правленному виконання простих моторних дій, що становлять складний руховий акт, при збереженні можливості їх випадкового мимовільного виконання

Джерело: vocabulary.ru