На головну сторінку

Державна влада, її поняття та ознаки

Теоретичні аспекти дослідження державної влади. Поняття державної влади. Основні концептуальні засади проблеми державної влади. Аналіз основних понять проблеми державної влади за літературними джерелами. Характеристика ознак державної влади. Порівняльна характеристика державної та політичної влади. Ознаки державної влади. Обґрунтування основних аспектів державної влади. Реалізація державної влади.

ІНТУЇЦІЯ

(від лати. intueri - пильно, уважно дивитися) - знання, виникаюче без усвідомлення шляхів і умов його отримання, внаслідок чого суб'єкт має його як результат "безпосереднього розсуду"; здатність без логічного продумання знаходити правильне розв'язання проблеми.

Джерело: vocabulary.ru