На головну сторінку

Державні органи

Теоретичні засади визначення конституційно-правового статусу органів державної влади. Теоретичні основи організації і здійснення державної влади. Поняття механізму держави та його структура. Поняття і ознаки державного органу. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. Конституційна система державних органів України. Поняття державного органу України і його конституційний статус. Принципи організації і діяльності державних органів. Система органів державної влади.

ПЛАН ТЕСТУ

- таблиця, в якій кожне тестове завдання співвідноситься з певним елементом змісту учбового предмета, конкретним виглядом знань або умінь, що дозволяє об'єктивно судити про рівень підготовленості випробуваних. Вказується також час виконання кожного тестового завдання, що планується і всього тесту загалом.

Джерело: vocabulary.ru