На головну сторінку

Елементи системи права

Поняття системи права. Поняття і структура правової системи. Поняття системи права і структура права. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права. Публічне і приватне право. Елементи системи права. Галузь права. Інститут і підгалузь права. Норма права як елемент системи права. Поняття і ознаки норми права. Види норм права. Спеціалізовані (нетипові) норми права.

КОМПЕНСАЦІЯ

(compensation) - відшкодування якого-небудь функціонального або структурного недоліку. Наприклад, компенсація втраченої хворої бруньки приводить до збільшення розмірів бруньки, що залишилася для відновлення колишньої здатності організму до утворення сечі.

Джерело: vocabulary.ru