На головну сторінку

Законодавство України про кримінальну відповідальність

Основні риси закону України про кримінальну відповідальність. Поняття закону про кримінальну відповідальність. Історія розвитку кримінального законодавства України. Структура Кримінального кодексу. Тлумачення кримінального закону. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

Управління по цілях (УПЦ)

(Management by objectives (MBO)) - Процес, в ході якого менеджер спільно з вищим керівництвом встановлює цілі, розробляє плани дій, регулярно контролює їх виконання і бере участь в щорічних оцінках досягнутих показників виконання робочих завдань.

Джерело: vocabulary.ru