На головну сторінку

Захист прав людини в Україні

Теоретичні засади дослідження проблеми захисту прав людини в Україні. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини. Система основних прав і свобод людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України. Особливості захисту прав людини в Україні. Проблема дотримання та захисту прав людини в Україні на сучасному етапі. Загальна оцінка конституційного утвердження прав і свобод. Громадська оцінка державної політики у сфері прав людини на сучасному етапі.

СТИЛЬ ЛІДЕРСТВА

(СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА) (греч. stylos - букв. стержень для листа і англ. leader - ведучий, керівник) - типова для лідера (керівника) система прийомів впливу на ведених (підлеглих); способи і кошти, вживані лідером (керівником) для надання потрібного впливу на людей, що залежать від нього.

Джерело: vocabulary.ru