На головну сторінку

Заходи соціального захисту в кримінальному праві України і зарубіжних країн

Теоретичні засади дослідження заходів соціального захисту в кримінальному праві України і зарубіжних країн. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Соціологічна школа кримінального права та роль соціального захисту. Особливості соціального захисту в кримінальному праві. Соціальний захист працівників правоохоронних органів. Пенсійне забезпечення та соціальний захист засуджених. Відновне правосуддя - крок до відновлення соціальної справедливості. Соціальний захист у кримінальному праві Франції та Німеччини.

Непряме підкріплення

(Vicarious reinforcement). Будь-яка зміна в поведінці людини при спостереженні за моделлю, причому одна і та ж поведінка може підкріплятися або каратися. Наприклад, дитина стримує плач, тому що бачить, як мама лає за це його сестру.

Джерело: vocabulary.ru