На головну сторінку

Злочинна недбалість

Вольовий та інтелектуальний моменти злочинної недбалості. Критерії злочинної недбалості. Відмінність казусу від злочинної недбалості.

Взаємне (реципрокное) гальмування

- 1. гальмування дії одного нервового шляху дією іншого; 2. нездатність пригадати слово, ім'я або образ внаслідок активації іншого слова, імені, образу; 3. гальмування однієї реакції виникненням іншої, протилежної.

Джерело: vocabulary.ru