На головну сторінку

Зміст і значення колективного договору в ринкових умовах

Теоретичні засади дослідження змісту і значення колективного договору в ринкових умовах. Соціальне партнерство і колективне трудове право в Україні: поняття та загальна характеристика. Колективний договір як засіб досягнення соціального миру. Аналіз особливостей укладання колективного договору. Поняття, умови виникнення і загальна характеристика колективних договорів та угод. Сторони в колективних договорах. Порядок укладення колективного договору. Зміст колективного договору. Контроль за виконанням умов колективного договору та відповідальність сторін. Сучасна роль колективного договору в регулюванні трудових відносин в умовах ринкової економіки.

Підхід акмеоцентрический

- орієнтований на принцип системності і передбачає узгоджене використання в акмеологических дослідженнях всіх підходів, шляхів і методів, в тому числі належних іншим наукам, при пріоритеті акмеологических і акмеографических (А.А.Деркач, В.Г.Зазикин).

Джерело: vocabulary.ru