На головну сторінку

Знаряддя та засоби вчинення злочину

Теоретичні засади дослідження знарядь та засобів вчинення злочину. Поняття та значення об'єктивної сторони злочину. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину). Аналіз особливостей знарядь та засобів вчинення злочину. Поняття засобів учинення злочину. Класифікація засобів учинення злочину. Інформація як знаряддя вчинення злочину та злочини проти інформаційної безпеки. Зброя як знаряддя злочину згідно кримінального законодавства.

Иванова-Смоленского симптом

(Иванов-Смоленский, 1934) - вияв парадоксальної фази гальмування нервово-психічної активності в симптоматике психічного розладу: пацієнт з кататонией на звернені до нього усні питання відповідає письмово.

Джерело: vocabulary.ru